Tem mã hóa sử dụng công nghệ MÃ HÓA ẨN DỮ LIỆU, giúp cho con tem trở nên VÔ HÌNH trước việc soi chiếu bằng các thiết bị và mắt thường, vì vậy không có khả năng sao chép copy, nhân bản, làm giả. Tem mã hóa chỉ có thể được giải mã bằng Ứng dụng Vietcheck do công ty Mã Hóa Việt Nam phát triển. Người dùng sử dụng phần mềm VietCheck để soi lên tem kiểm tra sản phẩm chính hãng.

Về hình thức tem mã hóa có thể giống với tem thông thường nếu nhận biết bằng mắt thường. Nhưng tem mã hóa khác tem thông thường chính là khả năng chống sao chép nhân bản làm giả tem. Chính vì điều này mà tem mã hóa có khả năng chống giả rất cao...